Genel, Teknoloji

Tanrı Parçacığı Bulundu Gibi

06.07.2012

Haber şöyle uzunca :

CERN, dünyanın oluşumunda çok önemli bir rolü olan "Tanrı Parçacığı" olması muhtemel yeni bir atomaltı parçacığı bulunduğunu açıkladı. 

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan CERN'e ait Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndan (BHÇ) elde edilen sonuçların Higgs bozonu olması muhtemel bir atomaltı parçacığına ilişkin güçlü deliller sunduğu belirtildi.

Higg bozonuna tanrı parçacığı da deniyor.

İngiliz Bilim ve Teknoloji Kurumu Başkanı John Womersley, "Şunu teyit ederim ki bu tanrı parçacığı teorisiyle uyumlu bir parça" dedi.

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) bilim ekiplerinden birinin başı olan Joe Incandela, Büyük Hadron Çarpıştırıcısından elde edilen verilerin, yeni bir atomaltı parçacığının bulunduğuna ilişkin keşfi, şüpheye yer bırakmayacak ölçüde kesin hale getirecek düzeyde olduğunu söyledi.

Ancak Incandela, yeni bulunan parçacığın çok küçük ve tarif edilmesi zor, genellikle "Tanrı parçacığı" olarak adlandırılan, evrendeki tüm maddelere boyut ve şeklini verdiğine inanılan Higgs bozonu adlı atomaltı parçacığı olduğunu henüz teyit etmedi.

Parçacığın izleri nerede bulundu?

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) ATLAS deneyinin sözcüsü Fabiola Gianotti, yeni parçacığın izlerini 126 giga elektronvolt (GeV) kütle bölgesinde bulduklarını açıkladı.

CERN'de Higgs parçacığının varlığı konusunda yapılan deneylerin sonuçlarına ilişkin düzenlenen seminerde konuşan Gianotti, "Bugün araştırmalar, mümkün olacağını tahmin etmediğimiz kadar ilerlemiş durumda" dedi.

"Elimizdeki veride, 126 GeV kütle bölgesinde yeni bir parçacığın belirgin izlerini 5 sigma seviyesinde gözlemliyoruz" ifadesini kullanan Gianotti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) ve ATLAS'ın mükemmel verimi ve çok sayıda kişinin olağanüstü çabası bizi bu heyecan verici duruma getirdi. Bu sonuçları son haline getirmek için biraz daha zaman gerekiyor. Daha fazla veri ve daha fazla çalışma da bu yeni parçacığın özelliklerini bulmak için gerekli olacaktır."

Bertolucci: "Heyecanlanmadan durmak çok güç"

CERN Araştırma Müdürü Sergio Bertolucci de "Bu sonuçlar karşısında heyecanlanmadan durmak çok güç. Geçen yıl, 2012'de ya yeni Higgs benzeri bir parçacık bulacağımızı ya da Standart Higgs Modeli'nin mevcudiyetini devre dışı bırakacağımızı belirtmiştik. Bende, ihtiyatlı bir yaklaşımla, şimdi dallara ayrılan bir noktaya geldiğimiz izlenimi uyandı: Yeni parçacığı inceledikçe, gelecekte elde edilen verileri daha iyi kavrayabileceğimiz bir gelecek görüyorum" dedi.

CERN'de ATLAS ve CMS deney ekiplerince 2011 ve 2012 yılında elde edilen verilerin bir araya getirilmesine dayanılarak açıklanan sonuçlar, "ilk sonuçlar" olarak adlandırıldı.

CERN'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2012 yılındaki sonuçların hala analiz edildiği belirtildi.

Bugün gösterilen analizlerin kağıda dökülmüş halinin Temmuz ayının sonlarına doğru tamamlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, bugünkü incelemelerin daha eksiksiz bir resminin, bu yıl içinde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın deneylere ilişkin daha fazla veri sağlamasının ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

Kesin diyebilmek için...

126 giga elektronvolt (GeV) kütle bölgesinde keşfedilen yeni parçacığın uzun zamandır aranan Higgs parçacığı olduğunu kesin olarak söylemek içinse bilim adamları araştırmalarını sürdürmek istiyor.

-Higgs parçacığı nedir, niçin gerekli?

CERN'de ATLAS deneyinde araştırmacı olan, Kaliforniya Üniversitesi Fizik bölümünden Dr. Gökhan Ünel ile CERN Teori bölümü araştırmacısı Dr. Can Kozçaz'dan edinilen bilgiye göre, etrafımızda gördüğümüz her cisim, periyodik tablodaki elementlerden meydana geliyor.

Bu elementler, yani atomlar ise bir çekirdekten ve bu çekirdeğin etrafındaki elektronlardan oluşuyor. Çekirdeğin içinde de protonlar ve nötronlar var. Proton ve nötronlar, "kuark" adı verilen parçacıklardan ve kuarkları bir arada tutan "gluonlardan" oluşuyor. Bugünkü bilgilerimize göre, sözü geçen kuarklar, elektronlar ve gluonlar temel parçacıklar, yani daha fazla bölünemezler.

-Standart Model

Atom altı etkileşmelerin anlaşılmasına yarayan ve şimdiye kadar yapılmış birçok deney sonucunu başarıyla açıklayan modele "Standart Model" adı veriliyor.

Standart Model'de kuarkların, elektronların ve başka bazı parçacıkların neden kütlesi olduğunun en basit açıklaması "Higgs Mekanizması" adı verilen bir eklemedir.

Bu mekanizmayı Prof. Peter Higgs dışında, yaklaşık aynı zamanda iki ayrı takımı oluşturan beş fizikçi birbirlerinden bağımsız olarak önermişti. Protonu oluşturan temel parçacıklardan kuarkların ve elektronların kütlesini açıklayan Higgs mekanizması, Prof. Higgs'in adı ile anılan yeni bir parçacık öneriyor.

Son 30 yıldır aranan ve Standart Modeli tamamlayacak olan Higgs parçacığını bulmak bu yüzden önemli. Ancak ağırlığımızın tamamını Higgs'e yüklemek haksızlık olur: Protonun ve nötronun yani dolayısıyla insanın kütlesinin ancak yüzde 1'i Higgs parçacığından geliyor, kalan yüzde 99'undan kuantum renk dinamiği sorumlu.

-Higgs parçacığını aramak, bulmak neden bu kadar zor ve zaman alıcı?

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcı'sında (BHÇ) saniyede 600 milyona varan çarpışmada ortaya çıkan parçacıkların büyük çoğunluğu daha önceki çalışmalarda gözlemlenmiş Standart Model süreçlerinden kaynaklanıyor.

Higgs parçacığı oluşumu gibi nadir süreçleri gözlemeye çalışmak samanlıkta iğne aramaya benzetilebilir. Bu yüzden deneylerde çok veri toplamaya, yani yüksek istatistiğe gerek var. Örneğin, aranan herhangi bir süreç milyarda bir olasılıkla gerçekleşiyorsa ve iyi bir ölçüm yapmak için bin gözleme ihtiyaç varsa en az bir trilyon çarpışma yapılmalı.

Bu çalışmalardaki zorluklar hem hızlandırıcının hem de deneylerin yapılıp çalıştırılmasında çok büyük işgücü ve emeğin yanı sıra birçok teknolojik zorluğun da üstesinden gelmeyi gerektiriyor. Örneğin CERN'deki Higgs araştırması yapan iki büyük deneyde (ATLAS vs CMS) yaklaşık 6000 kişi görev alıyor.

-Nasıl aranıyor, nasıl bulunuyor?

Deneysel parçacık fiziği Einstein'ın ünlü E=mc2 (kütle ve enerji birbirine dönüşebilir) denklemine uygun olarak, yüksek enerjili parçacıkları birbirine çarpıştırarak, açığa çıkan enerjiden yeni parçacıklar üretmeye dayanıyor.

Oluşan parçacıklar ve bunların bozunum ürünleri, algıçlar tarafından, bıraktıkları izler sayesinde gözlemleniyor ve özellikleri ölçülüyor. Aranan Higgs parçacığı çok kısa ömürlü olduğu için, oluştuğu anda Standart Model'de bilinen parçacıklara algıca henüz ulaşamadan bozunuyor.

Algıçlar bu bozunma ürünlerinin izlerini ölçerek Higgs parçacığı adaylarını ortaya çıkartıyor. Ancak benzer izler Standart Model'deki Higgs dışındaki süreçlerden de gelebilir. Bu yüzden "Higgs parçacığı vardır" diyebilmek için, ilgili ölçümlerde Standart Model'in Higgs dışındaki beklentilerinin üzerinde bir fazlalık gözlemlenmesi gerekli.

Bu fazlalık gözlemlenirse bunun basit bir deneysel hatadan veya istatistiksel bir dalgalanmadan kaynaklanmadığına emin olacak kadar çok veri toplanması gerekir. Örneğin "sinyal gördüm" diyebilmek için hesaplanan hata miktarının binde 3'ten az olması gerekir.

BİZİ NASIL ETKİLEYECEK 
Fizik dünyasının uzun yıllardır varlığını kanıtlamaya çalıştığı kütlenin özü olarak kabul edilen ‘Higgs Bozonu’ olabilecek bir atomaltı parçacığının keşfedilmesi hayatımızda neleri değiştirecek? 

ODTÜ Fizik Bölümü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu eski başkanlarından Prof. Dr. Cengiz Yalçın, şu sözleri kaydediyor: "İlk akla gelen yeni bir kimya, yeni bir kimyasal farmakoloji, yeni bir kimya sanayi, yeni bir iletişim teknolojileri yeni bir elektromanyetik alan. Kanımca ikinci bir teknolojik devrim meydana gelir. Ayrıca yeni bir çekirdek fiziği yeni bir enerji üretim teknolojisi ortaya çıkar."

CERN'in tam açıklama metni : http://vod.cnnturk.com/cnnturk/haber/2012-07-04/cern.pdf

 

Bunları da Oku, Sorucam

Yorum Yok

Yorum Yaz